Poinsettia Flower Embroidery Frame
Poinsettia Flower Embroidery Frame
0
No votes yet
$2.99

Poinsettia Flower Embroidery Frame Design

  • 1.45" x 1.33" - 1,583 stitches - fits 1" monogram fonts
  • 2.91" x 2.68" - 5,815 stitches - fits 2" monogram fonts
  • 4.34" x 3.98" - 9,395 stitches - fits 3" monogram fonts
Add to Wishlist
Product type: 
Technique: