Star Embroidery Design

Star Embroidery Design

Star Embroidery Designs

You get 7 different sizes

  • 0.25" - 111 stitches
  • 0.5" - 234 stitches
  • 0.75" - 432 stitches
  • 1" - 617 stitches
  • 1.25" - 841 stitches
  • 1.5" - 1,057 stitches
  • 1.75" - 1,253 stitches
$1.99