Cotton Monogram Embroidery Frame
Cotton Monogram Embroidery Frame
No votes yet
$2.99

Cotton Monogram Embroidery Frames

  • 1.64" x 1.21" - 1,285 stitches - for 1" fonts
  • 3.27" x 2.42" - 2,714 stitches - for 2" fonts
  • 4.87" x 3.60" - 4,301 stitches - for 3" fonts
$2.99